fbpx

Witaj na stronie poradni dietetycznej Wegecentrum!

Regulamin i polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

Wegecentrum – Iwona Kibil dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i Twoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, jak z nich korzystamy i w jaki sposób możesz wykonywać przysługujące Ci prawa. Korzystanie ze strony internetowej i sklepu internetowego www.wegecentrum.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Wegecentrum – Iwona Kibil.

Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie www.wegecentrum.pl lub formularzy papierowych wydrukowanych ze strony (użytych podczas konsultacji stacjonarnych).

Wypełniając formularz i podpisując go wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora. 

W każdej chwili przysługuje ci prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Twoja zgoda  może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora.

Twoje dane nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi o ile nie będzie to konieczne do zrealizowania zamówienia np. wysyłki książek pocztą, zaksięgowania wpłaty przez firmę księgową obsługującą naszą firmę itp.

Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, nie będziesz mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na stronie.

Pamiętaj, że podajesz swoje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do podjęcia działań związanych z usługami oferowanymi przez firmę Wegecentrum – Iwona Kibil. Podane przez ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych (sprzedaży jadłospisów, szkoleń, ebook’ów),  dobrania indywidualnej porady dietetycznej lub usługi internetowej (ułożenie jadłospisu, planu żywieniowego) i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

Twoje dane osobowe są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. 

Jakie dane są przetwarzane:

 • imię i nazwisko, 
 • adres mailowy, 
 • miejsce zamieszkania (kraj i miasto), 
 • telefon kontaktowy, 
 • stan zdrowia, 
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • wyniki badań, 
 • wywiad żywieniowy (szczegółowe zwyczaje żywieniowe)
 • aktywność fizyczna,
 • parametry ciała (obwody, wzrost i masa ciała),
 • zażywane leki i suplementy

Jeżeli zdecydujesz się na zakup produktów oferowanych przez sklep na stronie www.wegecentrum.pl, przetwarzamy dane:

 • imię i nazwisko, 
 • adres email,
 • dane karty kredytowej w przypadku płatności kartą, 
 • nazwa banku w przypadku płatności przelewem, 
 • numer NIP, adres firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dane te są  niezbędne do dokonania zakupu i wykonania opłaconej usługi.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie naszym pracownikom oraz praktykantom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:

 • udzielona przez Ciebie zgoda w formie elektronicznej lub pisemnej podczas kontaktu przez sklep
 • formularz elektroniczny / pisemny umieszczony na stronie internetowej www.wegecentrum.pl

FORMULARZE

Administrator stosuje 3 rodzaje formularzy na stronie internetowej:

 • formularz kontaktowy online – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 • formularz kontaktowy papierowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 • formularz zakupu usług lub przedmiotów na stronie sklepu. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie jednakże bez podania ich, dokonanie zamówienia jest niemożliwe.

COOKIES

Strona www.wegecentrum.pl  wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie usług Wegecentrum do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług firmy.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

 • aby lepiej dopasować świadczenie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Wegecentrum – Iwona Kibil

 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.wegecentrum.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój firmy.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Twoje dane osobowe lub jakie prawa Ci przysługują, prosimy o kontakt mailowy kontakt@wegecentrum.pl.

Regulamin usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług wykonywanych przez firmę Wegecentrum – Iwona Kibil, rozumianych jako konsultacje, szkolenia, ebooki, jadłospisy i wykłady zarówno otwarte jak i dla firm, a także zasady zakupu oferowanych usług za pośrednictwem strony internetowej www.wegecentrum.pl.
 2. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

Oferowane usługi, cena i formy płatności:

 1. Usługi oferowane na stronie internetowej www.wegecentrum.pl to:
  • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach lub konsultacjach organizowanych przez firmę Wegecentrum – Iwona Kibil
  • opracowanie jadłospisów i planów żywieniowych przez firmę Wegecentrum – Iwona Kibil
  • sprzedaż ebooków, jadłospisów i szkoleń
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej są cenami brutto, uwzględniającymi stawkę podatku VAT.
 3. Wegecentrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Wegecentrum zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów bądź konferencji.
 5. Dostępne są następujące formy płatności, a ich wybór należy do klienta:
  • przelew przez sklep (wpłata całej kwoty)
  • gotówka, w miejscu i dniu wykonania usługi po uprzednio wpłaconej zaliczce (przedpłacie o wysokości ustalonej indywidualnie do każdej usługi).
 6. Przedpłata będąca zaliczką całej kwoty biletu jest bezzwrotna.

Szkolenia, wykłady, konsultacje:

 1. Zakup usługi na stronie internetowej www.wegecentrum.pl może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18-ego roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 2. Aby dokonać zakupy określonej usługi należy:
  • wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.wegecentrum.pl,
  • skontaktować się telefonicznie lub mailowo.
 3. Wybór usługi jest równoznaczny z akceptacją warunków sprzedaży, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient po wypełnieniu formularza zakupu usługi lub kontakcie telefonicznym/mailowym dokonuje zapłaty za usługę w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Do uczestnictwa w szkoleniu uprawnione są tylko te osoby, które spełniły warunki zapisu na dane szkolenie oraz wpłaciły należną opłatę w ustalonej formie, terminie i kwocie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą otrzymać zwrot wpłaty, lub mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin szkolenia bądź na inne szkolenie organizowane przez Wegecentrum.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu konkretnej osoby bez podania przyczyny.
 7. Wszelkie materiały udostępniane oraz prezentowane uczestnikom na szkoleniu są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane lub powielane bez pisemnej zgody ich właścicieli.
 8. Uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne ze zgodą na wykonywanie oraz publikowanie wszelkich zdjęć, filmów oraz materiałów zawierających wizerunek uczestnika w trakcie trwania szkolenia lub konferencji. Prawo do publikacji zastrzega sobie usługodawca (Wegecentrum) na czas nieokreślony.
 9. Zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników będą wykorzystywane przez usługodawcę jedynie w celach marketingowych.
 10. Na szkoleniu nie ma możliwości, bez pisemnej zgody prowadzącego, nagrania oraz innych form rejestracji.
 11. Warsztaty dietetyczne mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują one konsultacji dietetycznej bądź lekarskiej.
 12. Opłaty za konsultację stacjonarną należy dokonać przez sklep na stronie. Opłata powinna być dokonana najpóźniej na 3 dni przed konsultacją. Jeżeli ktoś nie może pojawić się na konsultacji, proszony jest o taką informację na 3 dni przed umówioną wizytą. Inaczej konsultacja oraz opłata za nią przepada.
  Nie dokonując opłaty za konsultację i nie potwierdzając jej na 3 dni przed terminem, konultacja przepada.
  W przypadku konsultacji kontrolnej, w przypadku niemożliwości przybycia w wyznaczonym terminie, również prosimy o informację na 3 dni wcześniej. Inaczej konsultacja przepada.

Rezygnacja z usługi:

 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w określonym terminie szkolenia, jest możliwość przeniesienia wpłaty na kolejne terminy, po uprzednim uzgodnieniu minimum 5 dni przed planowanymi warsztatami.
 2. Opłaty za konsultacje stacjonarne i online należy dokonać przez sklep na stronie. Opłata powinna być dokonana najpóźniej na 3 dni przed konsultacją. Jeżeli ktoś nie może pojawić się na konsultacji, proszony jest o taką informację na 3 dni przed umówioną wizytą. Inaczej konsultacja oraz opłata za nią przepada.
  Nie dokonując opłaty za konsultację i nie potwierdzając jej na 3 dni przed terminem, konultacja przepada.
  W przypadku konsultacji kontrolnej, w przypadku niemożliwości przybycia w wyznaczonym terminie, również prosimy o informację na 3 dni wcześniej. Inaczej konsultacja przepada.
 3. Opłaty za konsultacje online można dokonać najpóźniej na dzień przed planowaną konsultacją (chyba, że jest to inaczej uzgodnione wcześniej).

Polityka prywatności:

 1. Korzystając w jakiejkolwiek formie z usług firmy Wegecentrum, klient akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i innym firmom w celach marketingowych.
 3. Każdy ma prawo do wglądu w przechowywane przez naszą stronę własne dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji.

Prawa autorskie:

 1. Materiały, artykuły i wszelkie treści znajdujące się na stronie www.wegecentrum.pl oraz udostępniane na konsultacjach, warsztatach i wykładach są prawnie zastrzeżone i mogą być powielane, reprodukowane i używane wyłącznie za pisemną zgodą właściciela firmy Wegecentrum – Iwona Kibil.
Facebook