Dieta roślinna w niewydolności serca
Artykuły

Dieta roślinna w niewydolności serca

Czy wiesz, że niewydolność serca jest śmiertelną chorobą, której da się zapobiec i którą można z powodzeniem leczyć? Wśród czynników ryzyka można wymienić m.in. nadciśnienie, cukrzycę, otyłość oraz palenie papierosów. Kompleksowe leczenie w tym opieka dietetyczna wiąże się z poprawą stanu zdrowia i lepszym rokowaniem.

Otyłość niewątpliwie jest jednym z czynników ryzyka niewydolności serca (Heart Failure – HF), czyli stanu, w którym serce nie jest zdolne do przepompowania odpowiedniej ilości krwi do narządów organizmu. Konsekwencją tego stanu jest to, iż do poszczególnych narządów dociera mniej tlenu, który jest niezbędny do ich funkcjonowania lub w narządach ciała może zalegać zbyt duża ilość krwi.

Allen i wsp. opisali w swojej pracy przypadek 54 letniej kobiety (BMI 45,2 kg/m2) chorującej na cukrzyce typu 2 i niewydolność serca. Kobieta zmieniła styl życia oraz sposób odżywiania na dietę roślinną opartą na produktach jak najmniej przetworzonych. Po 5,5 miesiącach waga spadła o 22,7 kg (zmiana BMI z 45.2 kg/m2 do  35.1 kg/m2) oraz poziomu hemoglobiny glikowanej A1c z 8.1% do 5.7%. Poprawiła się także frakcja wyrzutowa serca z 25% do 55%.*

Dieta roślinna jest związana ze zmniejszeniem ryzyka niewydolności serca. Biorąc pod uwagę powagę schorzenia, jego niekorzystne rokowanie i ogólne dowody naukowe, dieta roślinna powinna być traktowana jako część wieloaspektowego podejścia do opieki nad pacjentem z HF.

Ciekawostką jest, że u pacjentów z rozpoznaną HF, otyłość powiązana jest z niższą śmiertelnością. Jest to tzw. paradoks otyłości. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w przypadku pacjenta z HF i otyłością BMI<35kg/m2 redukcja masy ciała może nie być zalecana, gdyż m.in. może wiązać się z wyższą śmiertelnością, nasileniem objawów oraz gorszą jakością życia. W przypadku pacjentów z BMI 35-45 kg/m2 można rozważyć obniżenie masy ciała w celu zmniejszenia objawów oraz poprawy wydolności wysyłkowej.

*Allen K., Gumber D., Ostfeld R. Heart Failure and a Plant-Based Diet. A Case-Report and Literature Review. Front Nutr. 2019 Jun 11;6:82. doi: 10.3389/fnut.2019.000

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *