Witaj na stronie poradni dietetycznej Wegecentrum!

Umów się już dziś:

kom: 793 - 117 - 145, kontakt@wegecentrum.pl

Konsultacje stacjonarne - Gabinet Zdrowy Styl

Warszawa. Targówek Zacisze, ul. Fantazyjna 24.

Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług wykonywanych przez firmę Wegecentrum – Iwona Kibil, rozumianych jako konsultacje, szkolenia i wykłady zarówno otwarte jak i dla firm, a także zasady zakupu oferowanych usług za pośrednictwem strony internetowej www.wegecentrum.pl.
 2. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

Oferowane usługi, cena i formy płatności:

 1. Usługi oferowane na stronie internetowej www.wegecentrum.pl to uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach lub konsultacjach organizowanych przez firmę WegeCentrum – Iwona Kibil.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej są cenami brutto, uwzględniającymi stawkę podatku VAT.
 3. Wegecentrum zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Wegecentrum zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów bądź konferencji.
 5. Dostępne są następujące formy płatności, a ich wybór należy do klienta:
  – przelew (wpłata całej kwoty),
  – gotówka, w miejscu i dniu wykonania usługi po uprzednio wpłaconej zaliczce (przedpłacie o wysokości ustalonej indywidualnie do każdej usługi).
 6. Przedpłata będąca zaliczką całej kwoty biletu jest bezzwrotna.

Szkolenia, wykłady, konsultacje:

 1. Zakup usługi na stronie internetowej www.wegecentrum.pl może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18-ego roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 2. Aby dokonać zakupy określonej usługi należy:
  – wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.wegecentrum.pl,
  – skontaktować się telefonicznie lub mailowo.
 3. Wybór usługi jest równoznaczny z akceptacją warunków sprzedaży, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient po wypełnieniu formularza zakupu usługi lub kontakcie telefonicznym/mailowym dokonuje zapłaty za usługę w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Do uczestnictwa w szkoleniu uprawnione są tylko te osoby, które spełniły warunki zapisu na dane szkolenie oraz wpłaciły należną opłatę w ustalonej formie, terminie i kwocie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą otrzymać zwrot wpłaty, lub mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin szkolenia bądź na inne szkolenie organizowane przez Wegecentrum.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu konkretnej osoby bez podania przyczyny.
 7. Wszelkie materiały udostępniane oraz prezentowane uczestnikom na szkoleniu są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane lub powielane bez pisemnej zgody ich właścicieli.
 8. Uczestnictwo w szkoleniu jest równoznaczne ze zgodą na wykonywanie oraz publikowanie wszelkich zdjęć, filmów oraz materiałów zawierających wizerunek uczestnika w trakcie trwania szkolenia lub konferencji. Prawo do publikacji zastrzega sobie usługodawca (Wegecentrum) na czas nieokreślony.
 9. Zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników będą wykorzystywane przez usługodawcę jedynie w celach marketingowych.
 10. Na szkoleniu nie ma możliwości, bez pisemnej zgody prowadzącego, nagrania oraz innych form rejestracji.
 11. Warsztaty dietetyczne mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują one konsultacji dietetycznej bądź lekarskiej.

Rezygnacja z usługi:

 1. Klient, który zawarł umowę z usługodawcą, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji z usługi.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w określonym terminie szkolenia lub konsultacji, jest możliwość przeniesienia wpłaty na kolejne terminy, po uprzednim uzgodnieniu minimum 3 dni przed planowaną konsultacją/warsztatami.

Polityka prywatności:

 1. Korzystając w jakiejkolwiek formie z usług firmy Wegecentrum, klient akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i innym firmom w celach marketingowych.
 3. Każdy ma prawo do wglądu w przechowywane przez naszą stronę własne dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji.

Prawa autorskie:

 1. Materiały, artykuły i wszelkie treści znajdujące się na stronie www.wegecentrum.pl oraz udostępniane na konsultacjach, warsztatach i wykładach są prawnie zastrzeżone i mogą być powielane, reprodukowane i używane wyłącznie za pisemną zgodą właściciela firmy Wegecentrum – Iwona Kibil.
Facebook